Values of mass culture

May 6, 2009

Valori ale culturii în masă
Școala de Arte și Meserii Constanța

Authors: Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan
Publishing house: Editura Dobrogea

Editing and publishing software: Adobe Photoshop, Adobe InDesign